bigstock-Multiethnic-business-people-ta-279235960

Wat we doen

Wij helpen zorgverzekeraars hun premie te beperken door die zorgkosten die door anderen veroorzaakt zijn waar mogelijk op de veroorzaker te verhalen.

Dat doen wij door te onderzoeken welke declaraties mogelijk het gevolg zijn van een ongeval. Vervolgens verifiëren wij dit bij de verzekerde. Indien de zorgkosten inderdaad het gevolg zijn van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, verzamelen we alle relevante informatie en zorgen er vervolgens voor dat de gemaakte kosten verhaald worden op de aansprakelijke partij. Indien de kosten worden vergoed dragen wij die weer af aan de betreffende zorgverzekeraar. Wij doen dit voor de zorgverzekeringen van VGZ, IZZ, Univé, IZA, UMC, Bewuzt en Zekur.

Meer over Nepali